Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1316-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 480065
Katalogové èíslo 92306
Název dokumentu Listnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 1: Dub a buk
Anglický název Hardwood round timber - Qualitative classification - Part 1: Oak and beech
Datum vydání 01.04.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 79.040 - Dřevo, kulatina a řezivo
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1316-12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55442ČSN EN 1316-1 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace