Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 795
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832628
Katalogové èíslo 92288
Název dokumentu Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení
Anglický název Personal fall protection equipment - Anchor devices
Datum vydání 01.02.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.340.60 - Ochranné prostředky proti pádům z výšky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 7952012
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
94857ČSN EN 795 2013Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
51378ČSN EN 795 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 795 Tato evropská norma stanovuje požadavky na provedení a příslušné zkušební metody pro jednouživatelská kotvicí zařízení, která jsou určena k tomu, aby byla odstranitelná z konstrukce. Tato kotvicí zařízení zahrnují stacionární nebo pohyblivé (mobilní) kotvicí body navržené pro připojení součástí systému zachycení pádu osob v souladu s EN 363. Tato evropská norma uvádí rovněž požadavky na značení a návody pro použití a návod na instalaci. Tato evropská norma není použitelná na: - kotvicí zařízení určená k umožnění připojení více než jednoho uživatele v kterémkoliv okamžiku; - kotvicí zařízení používaná v jakýchkoliv sportovních nebo rekreačních činnostech; - prostředky navržené v souladu s EN 516 nebo EN 517; - prvky nebo části konstrukce, které byly instalovány pro jiné použití než jako kotvicí body nebo kotvicí zařízení, např. trámy, nosníky; - konstrukční kotvení.