Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 6109
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736109
Katalogové èíslo 92274
Název dokumentu Projektování polních cest
Anglický název Design of rural roads
Datum vydání 01.02.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 65.020.40 - Krajinářství a lesnictví
93.080.01 - Pozemní komunikace obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63014ČSN 73 6109 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 6109 Tato norma platí pro projektování polních cest, stanovuje základní požadavky pro navrhování jejich jednotlivých prvků a dále stanovuje základní podmínky pro stavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu polních cest. Podle parametrů této normy lze navrhovat i jiné účelové komunikace v extravilánu.