Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12007-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 386413
Katalogové èíslo 92148
Název dokumentu Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce
Anglický název Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 4: Specific functional requirements for renovation
Datum vydání 01.02.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.01 - Potrubí a součásti potrubí obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12007-42012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
59918ČSN EN 12007-4 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12007-4 Tato evropská norma stanovuje specifické funkční požadavky pro rekonstrukce potrubí, která jsou součástí stávajícího zařízení pro zásobování plynem. Tato evropská norma se má používat ve spojení s EN 12007-1. Tato evropská norma neplatí pro potrubí vedená nad zemí. Tato evropská norma pokrývá různé renovační technologie plynového potrubí v rozsahu velikostí od hlavních plynovodů po přípojky a měla by se používat ve spojení s EN 12007-1. Některé potrubní sítě původně používané pro jiné účely mohou být pro účely rekonstrukce považovány jako vhodné pro zařízení pro zásobování plynem. Tato evropská norma stanovuje společné základní zásady platné pro zařízení pro zásobování plynem. Uživatelé této normy si mají uvědomit, že v členských zemích CEN může platit podrobnější národní norma a/nebo pravidla praxe. Tato evropská norma je určena pro použití ve spojení s těmito národními normami a/nebo pravidly praxe, kterými se stanoví výše uvedené základní zásady.