Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 12327
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 386414
Katalogové číslo 92147
Název dokumentu Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky
Anglický název Gas infrastructure - Pressure testing, commissioning and decommissioning procedures - Functional requirements
Datum vydání 1.2.2013
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.3.2013
Věstník vydání (měs/rok) 2/13
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.40 - Systémy dodávky plynu v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 123272012
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
59921ČSN EN 12327 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12327 Tato evropská norma stanovuje obecné zásady pro provádění tlakových zkoušek, uvádění do provozu a odstavování z provozu zařízení pro zásobování plynem, pro které platí funkční evropské normy pro provoz Technického výboru CEN/TC 234 viz příloha B. Tyto zásady byly převzaty z podrobných pravidel pro praxi členských zemí. Tato evropská norma nezahrnuje instalaci plynovodů v budovách, které zahrnuje EN 1775. Stanovené postupy lze použít pro zkoušky pevnosti, těsnosti a pro kombinované zkoušky. V této evropské normě nejsou stanoveny hodnoty zkušebních tlaků, doby trvání zkoušek a kritéria, kterým musí zkoušené zařízení vyhovět. Z legislativy jednotlivých členských zemí nebo na základě posouzení provozovatele plynovodu mohou vyplynout požadavky na další opatření nebo rozdílné metody provádění zkoušek a uvádění do provozu a odstavování z provozu. Tato evropská norma stanovuje společné základní zásady platné pro zařízení pro zásobování plynem. Uživatelé této normy si mají uvědomit, že v členských zemích CEN může platit podrobnější národní norma a/nebo pravidlo praxe. Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly pro praxi vycházejícími z výše uvedených základních zásad.