Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14992+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 723062
Katalogové èíslo 92146
Název dokumentu Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky
Anglický název Precast concrete products - Wall elements
Datum vydání 01.01.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.10 - Stěny. Příčky. Fasády
91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14992+A12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
79964ČSN EN 14992 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14992+A1 Tato norma platí pro prefabrikované stěny vyrobené z obyčejného nebo hutného lehkého betonu. Je možné použít také beton vyztužený vlákny (ocelovými, polymerovými nebo jinými vlákny, na které se vztahují evropské normy).