Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61439-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 357107
Katalogové èíslo 92130
Název dokumentu Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody
Anglický název Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 6: Busbar trunking systems (busways)
Datum vydání 01.02.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.130.20 - Elektrické rozváděče a řídicí přístroje nízkého napětí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61439-62012
IEC 61439-62012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
60777ČSN EN 60439-2 ed. 2 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61439-6 Tato norma stanovení provozní podmínky, konstrukční požadavky, technické charakteristiky a požadavky na ověření přípojnicových rozvodů.