Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 50379-2 ed. 2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 378390
Katalogové číslo 92112
Název dokumentu Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení
Anglický název Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances - Part 2: Performance requirements for apparatus used in statutory inspections and assessment
Datum vydání 1.1.2013
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.2.2013
Věstník vydání (měs/rok) 1/13
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.040.40 - Stacionární zdroje emisí
13.320 - Poplachové a výstražné systémy
91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 50379-22012
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
72343ČSN EN 50379-2 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50379-2 ed. 2 Tato norma platí pro zařízení pro měření koncentrací plynů topných zařízení pro použití v obytných domech a komerčních prostorech, které používají běžně dostupná paliva v souladu s metrologickými specifikacemi. Tato zařízení se mohou skládat z různých funkčních modulů, které mohou být zkoušeny samostatně, zda splňují tuto normu a mohou být kombinovány různým způsobem podle různého použití. Část 1 EN50379 uvádí obecné požadavky a je doplněna požadavky uvedenými v EN 50379-2 a/nebo EN 50379-3. Norma stanoví funkční požadavky pro přenosná epizodicky pracující zařízení konstruovaná pro provádění měření specifických parametrů kouřových plynů, jako je koncentrace plynných složek, teploty a/nebo tlaku, která jsou používaná pro zkoušení shody s národními předpisy pro výše uvedená topná zařízení. Norma neplatí pro trvalé emise, bezpečnostní monitorování a hlídání, a použití na plavidlech mezinárodních dopravních linek.