Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50491-4-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332151
Katalogové èíslo 92020
Název dokumentu Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4-1: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídicích systémů budov (BACS)
Anglický název General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 4-1: General functional safety requirements for products intended to be integrated in Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS)
Datum vydání 01.01.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50491-4-12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73703ČSN EN 50090-2-3 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50491-4-1 Tato evropská norma stanovuje obecné požadavky na funkční bezpečnost pro HBES/BACS podle zásad základní normy pro funkční bezpečnost EN 61508. Tato evropská norma identifikuje otázky funkční bezpečnosti týkající se výrobků a jejich instalace. Požadavky jsou založeny na analýze rizik podle EN 61508. Záměrem této evropské normy je přiřadit pokud možno všechny bezpečnostní požadavky výrobkům HBES/BACS v jejich životním cyklu. Tato evropská norma se zabývá pouze výrobky HBES/BACS. Tato evropská norma je určena komisím, které vypracovávají nebo modifikují normy výrobků/systémů HBES/BACS, nebo, pokud neexistují vhodné normy výrobků HBES/BACS zabývající se funkční bezpečností, výrobcům těchto výrobků. Výrobky HBES/BACS zahrnuté v této evropské normě jsou určeny pro aplikace nesouvisející s bezpečností. Doplňkové požadavky na HBES/BACS související s bezpečností podle EN 61508 budou stanoveny v části 4-2 souboru EN 50491.