Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN CLC/TS 62271-304
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 357185
Katalogové číslo 91985
Název dokumentu Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 304: Třídy provedení rozváděčů pro vnitřní použití na jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV pro ztížené klimatické podmínky
Anglický název High-voltage switchgear and controlgear - Part 304: Design classes for indoor enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV up to and includuing 52 kV to be used in severe climatic conditions
Datum vydání 01.03.2013
Datum ukončení platnosti 01.06.2023
Datum účinnosti 01.04.2013
Věstník vydání (měs/rok) 3/13
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.130.10 - Vysokonapěťové elektrické rozváděče a řídicí přístroje
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
CLC/TS 62271-3042008
IEC/TS 62271-3042008
IEC/TS 62271-304/Cor.12010
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN CLC/TS 62271-304 Tato část IEC 62271 platí pro rozváděče vnitřního provedení odpovídající IEC 62271-200 a IEC 62271-201 určené pro použití v provozních podmínkách, které jsou s ohledem na kondenzaci a znečištění přísnější než normální pracovní podmínky předepsané v IEC 62271-1. Tato technická specifikace platí pro zařízení, u kterých je všechna izolace vystavena působení vnitřních klimatických podmínek. Zkoušky stanovené touto technickou specifikací byly navrženy hlavně pro vyšetření chování elektrické izolace a nikoliv pro posouzení koroze na zařízení. Přesto však může být také zaznamenáno chování mechanických součástí, jako jsou mechanismy, blokování a kryty. Tato technická specifikace předkládá definice dvou stupňů ztížených pracovních podmínek z hlediska kondenzace a znečištění. Navrhuje také zkušební postupy pro hodnocení chování rozváděčů v daných podmínkách tak, aby mohla být posouzena jejich vhodnost pro provoz v těchto ztížených pracovních podmínkách.