Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 4190-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274060
Katalogové èíslo 91878
Název dokumentu Zřizování výtahů - Část 5: Ovládací prvky, signalizace a další příslušenství
Anglický název Lift (Elevator) installation - Part 5: Control devices, signals and additional fittings
Datum vydání 01.01.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 4190-52006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
23104ČSN ISO 4190-5 1992
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 4190-5 Tato česká technická norma stanovuje požadavky na ovládací zařízení, ovládače a ukazatele, které musí být použity při konstrukci a instalaci výtahu, s uvážením druhu ovládání výtahu a se zajištěním, že postižené osoby budou mít snadný přístup (motor a/nebo snímače). Příloha B stanoví určité požadavky pro přístupnost. Popis řízení je uveden pouze proto, aby stanovil ovládače a ukazatele. Neposkytuje úplný popis těchto ovládačů a ani se nesnaží je normalizovat. KLÍČOVÁ SLOVA Skupiny výtahů, řídící systémy, sběrné řízení, ovládací zařízení, ovládací prvky, ovládačové kombinace, signalizace.