Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 4190-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274315
Katalogové èíslo 91877
Název dokumentu Zřizování výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI
Anglický název Lift (Elevator) installation - Part 1: Class I, II, III and VI lifts
Datum vydání 01.01.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 4190-12010
ISO 4190-1/Cor.12011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
72020ČSN ISO 4190-1 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 4190-1 Tato česká technická norma stanovuje potřebné rozměry pro zřizování výtahů pro dopravu osob třídy I, II, III a VI. Tyto rozměry odpovídají požadavkům na zařízení. Tato část normy ISO 4190 platí pro nové výtahy, bez ohledu na druh pohonu, s klecí s jedním vstupem, zřizované v nových budovách. Avšak pro uspořádání s vyvažovacím závažím na straně, je možné uspořádání s průchozí klecí. Kde na tom záleží, tato část ISO 4190 je také použitelná pro zřizování výtahu v existující budově. Tato část ISO 4190 se nevztahuje na výtahy s rychlostí větší než 6,0 m/s. KLÍČOVÁ SLOVA Klec, rozměry klece, horní část šachty, prohlubeň šachty, rychlosti výtahů, nosnosti výtahů, rozměry šachet výtahů.