Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 408+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731741
Katalogové èíslo 91855
Název dokumentu Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností
Anglický název Timber structures - Structural timber and glued laminated timber - Determination of some physical and mechanical properties
Datum vydání 01.12.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 79.040 - Dřevo, kulatina a řezivo
79.060.99 - Ostatní desky na bázi dřeva
91.080.20 - Dřevěné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 408+A12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
87448ČSN EN 408 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 408+A1 Norma uvádí zkušební metody pro stanovení následujících vlastností konstrukčního dřeva a lepeného lamelového dřeva: lokální modul pružnosti v ohybu; globální modul pružnosti v ohybu; modul pružnosti ve smyku; modul pružnosti v tahu rovnoběžně s vlákny; pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny; modul pružnosti v tlaku rovnoběžně s vlákny; pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny; modul pružnosti v tahu kolmo k vláknům; modul pružnosti v tlaku kolmo k vláknům; pevnost v tahu a pevnost v tlaku kolmo k vláknům a pevnost ve smyku. Norma kromě toho specifikuje stanovení rozměrů, vlhkosti a hustoty zkušebních těles. Pokud není stanoveno jinak, metody platí pro obdélníkový a kruhový (v zásadě konstantní) průřez rostlého nenastavovaného dřeva, dřeva nastavovaného zubovitým spojem a lepeného lamelového dřeva. V příloze A je příklad uspořádání zkoušky v tlaku kolmo k vláknům, v příloze B je příklad uspořádání zkoušky tahem kolmo k vláknům s tuhým upnutím.