Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12999+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270540
Katalogové èíslo 91772
Název dokumentu Jeřáby - Nakládací jeřáby
Anglický název Cranes - Loader cranes
Datum vydání 01.11.2012
Datum ukonèení platnosti 01.10.2018
Datum úèinnosti 01.12.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12999+A12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88579ČSN EN 12999 2011
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505154ČSN EN 12999+A2 2018
Anotace

ČSN EN 12999+A1 Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na návrh, výpočet, prohlídky a zkoušky hydraulicky poháněných nakládacích jeřábů a pro jejich montáž na vozidla nebo na stabilní základy. Tato evropská norma neplatí pro nakládací jeřáby na palubách lodí nebo na plovoucích konstrukcích a pro jeřáby s kloubovým systémem výložníku, které jsou vyprojektovány jako úplná integrální část speciálního zařízení jako jsou lesní vyvážecí soupravy. Nebezpečí, kterých se týká tato evropská norma, jsou uvedena v kapitole 4. Tato evropská norma nepojednává o nebezpečích, která souvisejí se zdviháním osob. Tato evropská norma neplatí pro nakládací jeřáby vyrobené před datem jejího zveřejnění jako EN.