Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 3864-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 018011
Katalogové èíslo 91753
Název dokumentu Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení
Anglický název Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 1: Design principles for safety signs and safety markings
Datum vydání 01.12.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.070 - Barevné značení
01.080.10 - Značky pro veřejné informace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 3864-12011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
18317ČSN ISO 3864 1995
68795ČSN ISO 3864-1 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 3864-1 Tato část ISO 3864 stanovuje bezpečnostní identifikační barvy a zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení k použití na pracovištích a ve veřejných prostorách za účelem prevence nehod, požární ochrany, informací o zdravotním riziku a o nouzové evakuaci. Stanovuje také základní zásady pro přípravu norem obsahujících bezpečnostní značky. Tato část ISO 3864 je použitelná na všech místech, kde je potřeba řešit otázky bezpečnosti v souvislosti s lidmi. Nevztahuje se však na signalizace používané pro řízení železniční, silniční, říční, námořní a letecké dopravy a obecně řečeno na ta odvětví, podléhající řízení podle odlišných pravidel.