Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-7-715 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 91716
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím
Anglický název Low-voltage electrical installations - Part 7-715: Requirements for special installations or locations - Extra-low-voltage lighting installations
Datum vydání 01.01.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.140.50 - Osvětlovací systémy
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
91.160.10 - Osvětlení vnitřních prostorů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-7-7152012
IEC 60364-7-7152011
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
504444ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 2013Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75238ČSN 33 2000-7-715 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 platí pro návrh a zhotovení světelné instalace napájené malým napětím napájeným ze zdrojů s maximálním napětím do AC 50 V a DC 120 V. .