Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62561-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 357605
Katalogové èíslo 91670
Název dokumentu Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti
Anglický název Lightning protection system components (LPSC) - Part 1: Requirements for connection components
Datum vydání 01.12.2012
Datum ukonèení platnosti 13.04.2020
Datum úèinnosti 01.01.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
91.120.40 - Ochrana před bleskem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62561-12012
IEC 62561-12012
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
503758ČSN EN 62561-1 2012Z113.04.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82795ČSN EN 50164-1 ed. 2 2009
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503759ČSN EN 62561-1 ed. 2 2017
Anotace

ČSN EN 62561-1 Tato část normy EN 62561 specifikuje požadavky a zkoušky pro kovové spojovací součásti, které tvoří části systému ochrany před bleskem (LPSC). Typické mohou být konektory, vazební a přemosťovací součásti, dilatační vložky a zkušební spojky.