Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 12846
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 757439
Katalogové číslo 91662
Název dokumentu Kvalita vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové absorpční spektrometrie (AAS) po zkoncentrování a bez něj
Anglický název Water quality - Determination of mercury - Method using atomic absorption spectrometry (AAS) with and without enrichment
Datum vydání 1.11.2012
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.12.2012
Věstník vydání (měs/rok) 11/12
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.50 - Zkoušení vody na přítomnost chemických látek (příměsí)
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN ISO 128462012
ISO 128462012
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
56845ČSN EN 12338 1999
79555ČSN EN 1483 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 12846 Tato norma určuje dvě metody stanovení rtuti v pitné, povrchové, podzemní, dešťové a odpadní vodě po vhodné digesci (rozkladu). Pro první metodu (popsanou v kapitole 6) se používá zkoncentrování s amalgamací Hg například na adsorbentu zlato/platina. Pro metodu popsanou v kapitole 7 je zkoncentrování vynecháno. Výběr metody závisí na dostupném vybavení, na matrici vzorku a na sledovaném koncentračním rozsahu. Obě metody jsou vhodné ke stanovení rtuti ve vodě. Metoda se zkoncentrováním má obvykle pracovní rozsah od 0,01 µg/l do 1 µg/l. Průměrná mez stanovitelnosti (LOQ), uvedená účastníky validační zkoušky, byla 0,008 µg/l. Metoda bez zkoncentrování má obvykle pracovní rozsah začínající na 0,05 µg/l. Průměrná LOQ, uvedená účastníky validační zkoušky, byla 0,024 µg/l.