Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO/IEC 17020
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 015260
Katalogové èíslo 91655
Název dokumentu Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci
Anglický název Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection
Datum vydání 01.11.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 03.120.20 - Certifikace výrobků a podniků. Posuzování shody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO/IEC 170202012
ISO/IEC 170202012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
72380ČSN EN ISO/IEC 17020 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO/IEC 17020 Tato norma obsahuje obecná kritéria pro odbornou způsobilost orgánů provádějících inspekci a pro pro-kázání nestrannosti a důslednosti jejich inspekčních činností. Norma byla vypracována s cílem podpořit důvěru v orgány, které provádějí inspekci Vztahuje se jednak na inspekční orgány typu A, B, nebo C, jak je definováno touto mezinárodní normou, ale také na všechny fáze inspekce.