Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62561-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 357605
Katalogové èíslo 91628
Název dokumentu Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění
Anglický název Lightning Protection System Components (LPSC) - Part 7: Requirements for earthing enhancing compounds
Datum vydání 01.11.2012
Datum ukonèení platnosti 01.03.2021
Datum úèinnosti 01.12.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.40 - Ochrana před bleskem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62561-72012
IEC 62561-72011
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506245ČSN EN 62561-7 2012Z101.03.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82801ČSN EN 50164-7 2009
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506244ČSN EN IEC 62561-7 ed. 2 2018
Anotace

ČSN EN 62561-7 Tato část 7 EN 62561 specifikuje požadavky a zkoušky na směsi zlepšující uzemnění jako součásti ochrany před bleskem (LPSC) navržené a zrealizované podle souboru norem EN 62305. Specifikuje požadavky a zkoušky na směsi zlepšující uzemnění snížením rezistivity zemnicího systému.