Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62561-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 357605
Katalogové èíslo 91627
Název dokumentu Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče
Anglický název Lightning Protection System Components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes
Datum vydání 01.11.2012
Datum ukonèení platnosti 01.03.2021
Datum úèinnosti 01.12.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.40 - Ochrana před bleskem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62561-22012
IEC 62561-22012
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506241ČSN EN 62561-2 2012Z101.03.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82797ČSN EN 50164-2 ed. 2 2009
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506240ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2 2018
Anotace

ČSN EN 62561-2 Tato část EN 62561 se zabývá požadavky a zkouškami na součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) použité pro instalace systému ochrany před bleskem (LPS) navržené a zrealizované podle souboru norem EN 62305. Specifikuje požadavky a zkoušky pro: - kovové vodiče (jiné než "přirozené" vodiče), které tvoří součást jímacího systému a svodů; - kovové zemniče, které tvoří součást uzemňovací soustavy.