Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12953-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 077853
Katalogové èíslo 91595
Název dokumentu Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem
Anglický název Shell boilers - Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories
Datum vydání 01.11.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.060.30 - Kotle a výměníky tepla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12953-22012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66614ČSN EN 12953-2 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12953-2 Tato evropská norma stanovuje dále uvedené materiály pro tlakové části a tlakovou výstroj válcových kotlů (např. armatur) namáhaných vnitřním a vnějším tlakem, včetně integrálních připojovaných součástí (beztlakových částí), a sice ploché výrobky (plechy) a části tvarované z plochých výrobků (např. plášť, spalovací komora/plamenec, klenutá dna), trubky a části tvarované z trubek (např. ohyby, kolena, redukce, tvarovky), výkovky a odlitky, materiály pro šrouby a matice, přídavné materiály pro svařování.