Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14758-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646433
Katalogové èíslo 91592
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
Anglický název Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene with mineral modifiers (PP-MD) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
Datum vydání 01.10.2012
Datum ukonèení platnosti 01.01.2024
Datum úèinnosti 01.11.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.01 - Potrubí a součásti potrubí obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14758-12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84222ČSN EN 14758-1+A1 2009
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
518479ČSN EN 14758-1 2023
Anotace

ČSN EN 14758-1 Tato část evropské normy specifikuje požadavky a metody zkoušení pro plnostěnné trubky, tvarovky a potrubní systémy z polypropylenu modifikovaného minerálními materiály (PP-MD) pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené mimo stavební konstrukce (kód"U"), a pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě pro obě použití tj. uložené v zemi uvnitř stavebních konstrukcí (kód "D") a uložené mimo stavební konstrukce. Dle použití se značí výrobky "U" a "UD". Je určena pro hrdlované a nehrdlované trubky z PP-MD.