Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1563
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420951
Katalogové èíslo 91583
Název dokumentu Slévárenství - Litina s kuličkovým grafitem
Anglický název Founding - Spheroidal graphite cast irons
Datum vydání 01.11.2012
Datum ukonèení platnosti 01.03.2019
Datum úèinnosti 01.12.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.080.10 - Železo
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15632011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55351ČSN EN 1563 1999
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506137ČSN EN 1563 2019
Anotace

ČSN EN 1563 Tato evropská norma stanoví značky a odpovídající požadavky pro litiny s kuličkovým grafitem. Stanoví 2 značky litiny s kuličkovým grafitem klasifikovaných podle mechanických vlastností naměřených na obrobených zkušebních tělesech připravených z odlévaných vzorků. První skupina pojednává o značkách feritických až perlitických. Druhá skupina pojednává o značkách se zpevněným tuhým roztokem feritické litiny s kuličkovým grafitem.