Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62337 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 180411
Katalogové èíslo 91571
Název dokumentu Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti
Anglický název Commissioning of electrical, instrumentation and control systems in the process industry - Specific phases and milestones
Datum vydání 01.11.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
35.240.50 - Aplikace informační technologie v průmyslu
91.140.01 - Instalace v budovách obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 623372012
IEC 623372012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
79893ČSN EN 62337 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62337 ed. 2 Tato norma definuje postupné kroky a činnosti uvádění elektrického vybavení a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů. Popisuje aktivity následující po dokončení instalace projektu a především před přejímacími zkouškami podniku vlastníkem. Takové aktivity je třeba přizpůsobit pro každý typ procesu/závodu.