Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 15978
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730902
Katalogové číslo 91565
Název dokumentu Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda
Anglický název Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method
Datum vydání 1.11.2012
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.12.2012
Věstník vydání (měs/rok) 11/12
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040.99 - Ostatní stavby
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 159782011
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
90555ČSN EN 15978 2012
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15978 Cílem této evropské normy je poskytnout výpočtová pravidla pro posuzování environmentálních vlastností nových a existujících budov. Tato evropská norma má podpořit proces rozhodování a zpracovávání dokumentace pro posuzování environmentálních vlastností budovy. Ačkoliv jsou výsledky posuzování založeny na realistických scénářích, nemusí zcela odrážet aktuální a budoucí vlastnosti budovy. Tato evropská norma stanovuje výpočtovou metodu založenou na posuzování životního cyklu (LCA) a dalších kvantifikovaných environmentálních informacích, která slouží pro posouzení environmentálních vlastností budovy, a uvádí způsob vytváření zpráv a sdělování výsledků posuzování. Tato norma je platná pro nové i existující budovy a rekonstrukce. Tato norma uvádí popis předmětu posuzování, hranice systému platné na úrovni budovy, postup, který se použije pro inventarizační analýzu, seznam indikátorů a postupy pro jejich výpočet, požadavky na prezentaci výsledků při vytváření zpráv a při jejich sdělování a požadavky na data potřebná pro výpočet. Přístup k posuzování zahrnuje všechny fáze životního cyklu budovy a je založen na datech získaných z environmentálních prohlášení o produktu (EPD) a jejich "informačních modulů" (EN 15804), a na dalších informacích potřebných a důležitých pro provedení posouzení. Posuzování zahrnuje všechny stavební výrobky, procesy a služby, související s budovou a použité v průběhu životního cyklu budovy. Interpretace a hodnotové úsudky týkající se výsledků posuzování nejsou předmětem této evropské normy.