Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 671-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389201
Katalogové èíslo 91490
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí
Anglický název Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-rigid hose
Datum vydání 01.10.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.10 - Hašení požáru
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 671-12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63879ČSN EN 671-1 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 671-1 ed. 2 Tato evropská norma specifikuje požadavky a metody zkoušení konstrukce a provedení systémů požárních hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí pro instalaci v budovách, které jsou trvale napojeny na vodní zdroj a jsou určeny pro používání obyvateli. Norma také stanovuje požadavky na hodnocení shody a značení těchto výrobků. Požadavky této normy mohou platit obecně i pro jiné aplikace, například v námořní dopravě nebo agresivním prostředí, ale pro tyto případy je možné je doplnit o nezbytné požadavky. Tato norma platí jak pro ruční, tak pro automatické požární hadicové navijáky, pro instalaci se skříní i bez ní.