Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61784-5-15
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 184001
Katalogové èíslo 91393
Název dokumentu Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-15: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 15
Anglický název Industrial communication networks - Profiles - Part 5-15: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 15
Datum vydání 01.09.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
35.160 - Mikroprocesorové systémy
35.240.50 - Aplikace informační technologie v průmyslu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61784-5-152012
IEC 61784-5-152010
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
99148ČSN EN 61784-5-15 2012A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace