Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CLC/TS 60034-31
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 350000
Katalogové èíslo 91389
Název dokumentu Točivé elektrické stroje - Část 31: Výběr energeticky účinných motorů včetně aplikací s proměnnými otáčkami - Návod k použití
Anglický název Rotating electrical machines - Part 31: Selection of energy-efficient motors including variable speed applications - Application guide
Datum vydání 01.11.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.160.30 - Elektromotory
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TS 60034-312011
IEC/TS 60034-312010
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
96335ČSN CLC/TS 60034-31 2012Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
96333ČSN EN 60034-30-1 2014
Anotace

ČSN CLC/TS 60034-31 Tato norma poskytuje návod pro technické aspekty aplikace energeticky účinných trojfázových elektrických motorů. Platí nejen pro výrobce motorů a originálních zařízení, koncové uživatele, regulační a zákonodárné orgány, ale pro všechny další zainteresované strany. Tato technické specifikace se vztahuje na všechny elektrické stroje zahrnuté v IEC 60034-30. Většina informací je však platná také pro asynchronní stroje nakrátko s výkony nad 375 kW. Norma se zabývá i ekonomickými aspekty energeticky účinných motorů, mezi něž patří problematika pořizovacích a provozních nákladů, doby návratnosti investic a nákladů životního cyklu.