Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62034 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360632
Katalogové èíslo 91379
Název dokumentu Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií
Anglický název Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting
Datum vydání 01.10.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.140.50 - Osvětlovací systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 620342012
IEC 620342012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78841ČSN EN 62034 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62034 ed. 2 Tato mezinárodní norma stanovuje základní požadavky na výkonnost a bezpečnost pro jednotlivé produkty a komponenty, které jsou začleněny do automatických zkušebních systémů pro použití se systémy nouzového osvětlení na napájecí napětí nepřesahující 1 000 V. Tato norma rovněž specifikuje požadovanou funkčnost úplného automatického zkušebního systému pro systém nouzového osvětlení. Tato norma je použitelná na zkušební systémy sestávající z určitého počtu samostatných svítidel nouzového osvětlení nebo na centrální baterii s příslušnými svítidly nouzového osvětlení.