Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1991-2 NA ed. A
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736203
Katalogové èíslo 91376
Název dokumentu National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges
Anglický název National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges
Datum vydání 01.10.2012
Datum ukonèení platnosti 01.08.2016
Datum úèinnosti 01.11.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
93.040 - Mosty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88150ČSN EN 1991-2 NA ed. A 2011
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500234ČSN EN 1991-2 NA ed. A 2016
Anotace