Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 23380
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441385
Katalogové èíslo 91371
Název dokumentu Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí
Anglický název Selection of methods for the determination of trace elements in coal
Datum vydání 01.09.2012
Datum ukonèení platnosti 01.09.2015
Datum úèinnosti 01.10.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 233802008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
97993ČSN ISO 23380 2015
Anotace

ČSN ISO 23380 Tato mezinárodní norma poskytuje návod pro výběr metod použitých pro stanovení stopových prvků v uhlí. Ke stopovým prvkům důležitým z hlediska životního prostředí patří antimon, arsen, beryllium, bor, kadmium, chlor, chrom, kobalt, měď, fluor, olovo, mangan, rtuť, molybden, nikl, selen, thalium, vanad, zinek a radioaktivní stopové prvky, thorium a uran.