Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1562
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420955
Katalogové èíslo 91369
Název dokumentu Slévárenství - Temperované litiny
Anglický název Founding - Malleable cast irons
Datum vydání 01.10.2012
Datum ukonèení platnosti 01.10.2019
Datum úèinnosti 01.11.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.080.10 - Železo
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15622012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55352ČSN EN 1562 1999
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507616ČSN EN 1562 2019
Anotace

ČSN EN 1562 Tato evropská norma stanovuje značky a odpovídající požadavky na temperované litiny. Tato evropská norma blíže určuje pět značek temperovaných litin s bílým lomem a devět značek temperovaných litin s černým lomem, podle mechanických vlastností měřených na litých vzorcích (které jsou současně zkušebními tělesy). Tato evropská norma předepisuje hodnoty tvrdost podle Brinella pouze tehdy, jsou-li požadovány odběratelem