Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62196-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354572
Katalogové èíslo 91364
Název dokumentu Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud
Anglický název Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories
Datum vydání 01.11.2012
Datum ukonèení platnosti 28.04.2020
Datum úèinnosti 01.12.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.30 - Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení
43.120 - Elektrická silniční vozidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62196-22012
IEC 62196-22011
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
93424ČSN EN 62196-2 2012A1128.04.2020
97418ČSN EN 62196-2 2012A1228.04.2020
503115ČSN EN 62196-2 2012Z128.04.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503114ČSN EN 62196-2 ed. 2 2017
Anotace

ČSN EN 62196-2 Tato norma platí pro vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky s kolíky a dutinkami normalizovaných konfigurací, zde uváděných jako přístroje. Mají jmenovité pracovní napětí nepřesahující 500 V AC, 50 až 60 Hz, a jmenovitý proud nepřesahující 63 A v případě trojfázového proudu nebo 70 A v případě jednofázového proudu, pro používání při nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením.