Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14592+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732862
Katalogové èíslo 91345
Název dokumentu Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky
Anglický název Timber structures - Dowel-type fasteners - Requirements
Datum vydání 01.10.2012
Datum ukonèení platnosti 31.01.2024
Datum úèinnosti 01.11.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 21.060.01 - Spojovací součásti obecně
91.080.20 - Dřevěné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14592+A12012
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
515121ČSN EN 14592+A1 2012Z131.01.2024
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83453ČSN EN 14592 2009
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
515120ČSN EN 14592 2022
Anotace

ČSN EN 14592+A1 Norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro materiály, geometrii, únosnost, tuhost a aspekty trvanlivosti (tj. ochranu proto korozi) kolíkových spojovacích prostředků pro použití v nosných dřevěných konstrukcích. V této normě jsou zahrnuty pouze kolíkové spojovací prostředky vyrobené z oceli. Za kolíkové spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce se podle této normy považují hřebíky, sponky, vruty, kolíky a svorníky s maticemi. Norma také stanovuje postupy hodnocení shody a obsahuje požadavky pro značení těchto výrobků. V této normě nejsou zahrnuty kolíkové spojovací prostředky s povlakem z pryskyřice a spojovací prostředky ošetřené retardéry hoření pro zlepšení jejich chování při požáru. Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 EN 14592, schválenou CEN v dubnu 2012