Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1912
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731713
Katalogové èíslo 91344
Název dokumentu Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd a dřevin
Anglický název Structural timber - Strength classes - Assignment of visual grades and species
Datum vydání 01.10.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 79.040 - Dřevo, kulatina a řezivo
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 19122012
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
94846ČSN EN 1912 2012Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86569ČSN EN 1912+A4 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1912 Pro vizuální třídy, druh a původ konstrukčního dřeva podle jednotlivých národních norem jsou v ČSN EN 1912 přiřazeny třídy pevnosti podle EN 338. Pro obchodní názvy jednotlivých jehličnatých a listnatých druhů dřeva jsou uvedeny botanické názvy dřevin. V informativní příloze jsou uvedeny národní normy pro třídění konstrukčního dřeva, jejichž třídy jsou zahrnuty v této normě. Tato norma nahrazuje ČSN EN 1912+A4 (73 1713) ze září 2010.