Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12201-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646410
Katalogové èíslo 91234
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily
Anglický název Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves
Datum vydání 01.09.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.060.01 - Armatury obecně
91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12201-42012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
76977ČSN EN 13244-4 2006
76987ČSN EN 12201-4 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12201-4 Specifikuje charakteristiky ventilů a těles ventilů vyrobených z polyethylenu (PE 100 a PE 80) uložené v zemi i nadzemní, určené pro rozvody vody pro lidskou spotřebu i pro rozvody surové vody před úpravou a dále pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě, pro podtlakové odpadní systémy a pro rozvody vody pro další účely. Uvádí termíny a definice, požadavky na materiál, konstrukci, vlastnosti těsnosti a značení ventilů. Specifikuje také zkušební parametry pro metody zkoušení a kontrolu.