Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 8503-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038223
Katalogové èíslo 91216
Název dokumentu Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem
Anglický název Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 2: Method for the grading of surface profile of abrasive blast-cleaned steel - Comparator procedure
Datum vydání 01.08.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.220.10 - Příprava povrchů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 8503-22012
ISO 8503-22012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20786ČSN EN ISO 8503-2 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 8503-2 Norma popisuje vizuální a kontaktní metodu posouzení stupně drsnosti profilu, který vznikl jedním z postupů otryskání popsaných v ISO 8504-2. Metoda používá ISO komparátory profilu povrchu k tomu, aby se na místě posoudila drsnost povrchů před nanesením nátěrů nebo před jinými ochrannými úpravami. Norma je jednou z částí ČSN EN ISO 8503, které se zabývají charakteristikami drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů a klasifikací těchto povrchů podle jejich drsnosti.