Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1457-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 734202
Katalogové èíslo 91053
Název dokumentu Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody
Anglický název Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part 1: Flue liners operating under dry conditions - Requirements and test methods
Datum vydání 01.08.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.40 - Komíny. Světlíky. Šachty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1457-12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
58342ČSN EN 1457 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1457-1 Tato evropská norma je výrobkovou normou pro keramické komínové vložky s kompaktními nebo vertikálně děrovanými stěnami, které se používají ve vícevrstvých komínech při suchém provozu a které slouží k odvodu spalin podtlakem nebo přetlakem z topenišť nebo topidel do okolního ovzduší. Zahrnuje komínové vložky pro domovní a průmyslové komíny, které nejsou volně stojící. Tato evropská norma stanoví požadavky na funkční požadavky průmyslově vyráběných komínových vložek a tvarovek. Dále stanoví požadavky na teplotní zkoušky s tepelnou izolací nebo bez ní, na značení a kontrolu kvality. Tato část neplatí pro komínové vložky určené pro vlhký provoz.