Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 20345
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832501
Katalogové èíslo 91037
Název dokumentu Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv
Anglický název Personal protective equipment - Safety footwear
Datum vydání 01.08.2012
Datum ukonèení platnosti 31.03.2023
Datum úèinnosti 01.09.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.340.50 - Ochranná obuv
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 203452011
ISO 203452011
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
515013ČSN EN ISO 20345 2012Z101.02.2023
516265ČSN EN ISO 20345 2012Z231.03.2023
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
72296ČSN EN ISO 20345 2005
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
515012ČSN EN ISO 20345 ed. 2 2022
516254ČSN EN ISO 20345 ed. 2 2023
Anotace

ČSN EN ISO 20345 Tato evropská norma stanoví základní a dodatečné (nepovinné) požadavky na bezpečnostní obuv. Obsahuje požadavky na vlastnosti obuvi a jejích částí spolu s odkazy na zkušební metody. V článcích, které se týkají odírání podšívky a odolnosti podešve proti opakovanému ohybu, jsou doplněny další požadavky. K normě je přiřazena příloha A, která se týká hybridní obuvi.