Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 806-5
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 755410
Katalogové číslo 91012
Název dokumentu Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz a údržba
Anglický název Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 5: Operation and maintenance
Datum vydání 1.7.2012
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.8.2012
Věstník vydání (měs/rok) 7/12
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 806-52012
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 806-5 Tato evropská norma stanovuje požadavky a uvádí doporučení pro provoz a údržbu vnitřních vodovodů a potrubí vně budov v rozsahu, odpovídajícím EN 806-1. Vodovody musí být provozovány a udržovány takovým způsobem, aby se zabránilo nepříznivým vlivům na jakost pitné vody, dodávku spotřebitelům a na zařízení dodavatele vody. Vodovody musí být v pravidelných intervalech kontrolovány z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti. Musí se přijmout příslušné postupy k udržování provozuschopnosti vodovodu na úrovni definované v EN 806-2, EN 1717 a jednotlivých výrobkových normách uvedených v příloze A. Vodovod musí být provozován v souladu s původními projektovými podmínkami, např. teplotou, tlakem apod. Zodpovědnost za provozování, kontrolu a údržbu je řešena v místních a národních předpisech (např. kvalifikace pracovníků).