Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62439-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 184022
Katalogové èíslo 90986
Název dokumentu Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 7: Redundanční protokol založený na kruhové topologii (RRP)
Anglický název Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 7: Ring-based Redundancy Protocol (RRP)
Datum vydání 01.09.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.110 - Výstavba sítí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62439-72012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace