Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60038
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330120
Katalogové èíslo 90964
Název dokumentu Jmenovitá napětí CENELEC
Anglický název CENELEC standard voltages
Datum vydání 01.08.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 600382011
IEC 600382009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55039ČSN 33 0120 2001
61485ČSN 33 0121 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60038 Tato norma platí pro: - střídavé přenosové a distribuční soustavy a v nich používaná zařízení o kmitočtu 50 Hz se jmenovitým napětím nad 100 V; - střídavé a stejnosměrné trakční soustavy; - střídavé a stejnosměrné zařízení se jmenovitým střídavým napětím nižším než 120 V nebo jmenovitým stejnosměrným napětím nižším než 750 V, střídavá napětí jsou určena (ne však výlučně) pro použití při kmitočtu 50 Hz; k těmto zařízením patří baterie (z primárních nebo sekundárních článků), jiné silové napájecí zařízení (AC nebo DC ), elektrická zařízení (včetně průmyslových a sdělovacích) a příslušenství.