Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14081-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732823
Katalogové èíslo 90860
Název dokumentu Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky pro řízení výroby
Anglický název Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control
Datum vydání 01.07.2012
Datum ukonèení platnosti 01.02.2019
Datum úèinnosti 01.08.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 79.040 - Dřevo, kulatina a řezivo
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14081-32012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75995ČSN EN 14081-3 2006
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506450ČSN EN 14081-3+A1 2019
Anotace

ČSN EN 14081-3 Norma stanovuje doplňující požadavky k EN 14081-1 pro řízení výroby strojně tříděného konstrukčního dřeva s obdélníkovým průřezem, opracovaného řezáním, frézováním nebo jinými způsoby, jehož odchylky od jmenovitých rozměrů odpovídají EN 336. V příloze A jsou požadavky na používání kontrolních fošen, v příloze B jsou doplňující požadavky na řízení výroby u výrobce pro systémy s kontrolou vztaženou na produkci a v příloze C je příklad kontrolních karet hlavních součtů.