Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1096-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701030
Katalogové èíslo 90817
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 1: Definice a klasifikace
Anglický název Glass in building - Coated glass - Part 1: Definitions and classification
Datum vydání 01.06.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.81 - Průmysl skla a keramiky (názvosloví)
81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1096-12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
57621ČSN EN 1096-1 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1096-1 Tato evropská norma stanovuje charakteristiky, vlastnosti a zásady klasifikace skla s povlakem pro použití ve stavebnictví. Tato norma platí pro sklo s povlakem určené pro použití při zasklívání v běžných obytných nebo komerčních budovách.