Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62027 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013781
Katalogové èíslo 90727
Název dokumentu Zhotovování seznamů předmětů, včetně seznamů částí
Anglický název Preparation of object lists, including parts lists
Datum vydání 01.06.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.110 - Technická dokumentace výrobků
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 620272012
IEC 620272011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
62277ČSN EN 62027 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62027 ed. 2 Tato mezinárodní norma poskytuje pravidla a pokyny pro prezentaci informace v seznamech předmětů a specifická pravidla pro takové dokumenty. Je použitelná pro seznamy předmětů, jako jsou seznamy částí, seznamy funkcí a seznamy umístění, používané v procesu návrhu a inženýrských prací souvisejících s dokumentací.