Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60076-16
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351001
Katalogové èíslo 90712
Název dokumentu Výkonové transformátory - Část 16: Transformátory pro použití s větrnými turbínami
Anglický název Power transformers - Part 16: Transformers for wind turbines applications
Datum vydání 01.06.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.180 - Transformátory. Tlumivky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60076-162011
IEC 60076-162011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60076-16 Tato norma se vztahuje na suché transformátory a transformátory ponořené do kapaliny pro jmenovité výkony 100 kVA až 10 000 kVA pro použití s větrnými turbínami, které mají vinutí s nejvyšším napětím pro zařízení do 36 kV a přinejmenším jedno vinutí provozované při napětí vyšším než 1,1 kV. Pokud není jinak stanoveno v této normě, musí transformátory vyhovovat příslušným požadavkům předepsaným v souboru norem IEC 60076.