Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 0845
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730845
Katalogové číslo 90685
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb - Sklady
Anglický název Fire protection of buildings - Storage rooms
Datum vydání 01.05.2012
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.06.2012
Věstník vydání (měs/rok) 5/12
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.01 - Ochrana proti ohni obecně
91.040.30 - Stavby pro bydlení
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
20985ČSN 73 0845 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0845 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti skladů ve stavebních objektech, a to: a) nových skladů; b) změn staveb stávajících skladů; c) změn staveb, jimiž se upravují stavební objekty a prostory jiného účelu na sklady. Norma stanoví specifické požadavky na požární bezpečnost objektů a prostorů určených pro skladování hořlavých látek (podle 4.1) v návaznosti na ČSN 73 0804:2010 ; ustanovení ČSN 73 0804 platí pro objekty a prostory určené pro skladování, pokud nejsou zpřesněny specifickými ustanoveními. Za hořlavé látky se považují jak skladované materiály, tak hořlavé obaly (viz příloha C). Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Norma platí zejména pro ty změny staveb, které podléhají stavebnímu řízení. ) Pro projektování skladů, pro které platí jiné technické normy nebo předpisy, obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají.