Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62549
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 370001
Katalogové èíslo 90684
Název dokumentu Kloubové systémy a pružné systémy pro vedení kabelů
Anglický název Articulated systems and flexible systems for cable guiding
Datum vydání 01.08.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.10 - Instalační trubky pro elektrické účely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 625492011
IEC 625492011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62549 Tato norma specifikuje požadavky a zkoušky pro systémy s adaptabilní lineární geometrií pro vedení kabelů určená pro uložení a uchycení kabelů a případně jiných elektrických zařízení v elektrických instalacích a/nebo komunikačních systémech. Maximální napětí těchto instalací je 1 000 V AC a 1 500 V DC.