Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13232-5+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736371
Katalogové èíslo 90636
Název dokumentu Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 5: Výměny
Anglický název Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 5: Switches
Datum vydání 01.05.2012
Datum ukonèení platnosti 01.04.2024
Datum úèinnosti 01.06.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.100 - Stavba železnic
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13232-5+A12011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75712ČSN EN 13232-5 2006
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
518566ČSN EN 13232-5 2024
Anotace

ČSN EN 13232-5+A1 Předmětem této evropské normy je: - vytvořit pracovní definici pro výměny a jejich součásti a určit hlavní typy; - stanovit minimální požadavky pro výrobu výměn a/nebo jejich součástí; - stanovit postupy pro přejímku a mezní odchylky výměn a půlvýměn a jejich součástí; - určit mezní hodnoty a předmět dodávky; - vytvořit seznam metod, podle nichž by výměny a jejich součásti měly být identifikovány a sledovány; - vytvořit seznam různých a odlišných způsobů, jimiž lze výměny popsat pomocí následujících parametrů: - geometrie výhybek; - typy konstrukce; - požadavky na provedení; - kritéria návrhu konstrukce; - mezní odchylky a přejímka.